SZKOLNY KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - MÓJ PRZYJACIEL

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

Dzień Przyjaciela, który obchodzimy w dniu 9 czerwca należy do świąt nietypowych.
W tym dniu warto pamiętać o swoich przyjaciołach, zadzwonić do nich, obdarować ich drobnym upominkiem, podziękować, a może powiedzieć jak wiele dla nas znaczą…

 

Zachęcamy również do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„MÓJ PRZYJACIEL”

_____________________________________________________

 

SZKOLNY KONKURS
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

MÓJ PRZYJACIEL

 

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas,
kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.”
Antoine de Saint-Exupéry

 

Cele konkursu:

- promowanie przyjaźni,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

- rozwijanie aktywności twórczej.

 

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Brzegu Dolnym.

 1. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej „Mój przyjaciel”, która może zawierać: autorskie opowiadanie, wiersz, podziękowanie, wspomnienia, rysunki, hasła itp.

 2. Zdjęcia wykonane przez uczestnika konkursu nie mogą upubliczniać wizerunku osoby fotografowanej.

 3. Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zawierać od 8 do 16 slajdów.

 4. Prace powinny być wykonane indywidualnie, jeden autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 5. Prezentacje należy wysłać na adres m.kochmanska@brzegdolny.edu.pl lub a.kozakiewicz@brzegdolny.edu.pl do dnia 29.05.2020 do godziny 16:00 wpisując w tytule wiadomości: Mój Przyjaciel

 6. Plik należy opisać imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz podać klasę, do której uczęszcza, np. Anna Nowak, klasa 7a

 7. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Ocenie będzie podlegać:

- zgodność pracy z tematyką i celami konkursu,

- oryginalność i pomysłowość,

- wkład pracy,

- efekt wizualny,

- przejrzystość.

 1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w Dniu Przyjaciela 9 czerwca 2020.

 

 

Organizatorzy konkursu:

Magdalena Kochmańska

Aleksandra Kozakiewicz

Autor: Magdalena Kochmańska, Aleksandra Kozakiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie