INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Dyrektor ZSP1 w Brzegu Dolnym informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brzegu Dolnego Nr 0050.59.2020 z dnia 20 maja 2020 roku od 25 maja 2020 nasza placówka organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci z przedszkola i uczniów klas 1-3. Zajęcia opiekuńcze kierowane są do dzieci, których oboje rodzice pracują, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych /handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Natomiast w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

- dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,

- dziecko osoby samotnie wychowującej,

- dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Zespół Szkolno- Przedszkolny jest w stanie zapewnić bezpieczną opiekę w reżimie sanitarnym 48 dzieciom z podziałem na 4 grupy przedszkolne i 36 uczniom klasy I-III w formie zajęć świetlicowych.

Uczniowie klas ósmych, przygotowujący się do egzaminu, od 25 maja 2020 r mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły. Natomiast od 1 czerwca z konsultacji będą mogli korzystać wszyscy uczniowie klas 4-8. Organizacja zajęć odbywać się będzie po konsultacji ucznia lub rodzica z nauczycielem przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny. Zajęcia te nadal organizowane są w reżimie sanitarnym w związku z czym w konsultacjach jednorazowo może wziąć do 12 uczniów.

 

Nadal podstawową formą nauczania w klasach 1-8 jest nauczanie zdalne.

Autor: Jolanta Fryga - Dyrektor ZSP1

Galeria

  • Powiększ zdjęcie