Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

Informacje dla Rodziców, których dzieci będą uczestniczyły w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych od dnia 25 maja 2020r:

22 maja 2020

- dzieci i uczniowie przyjmowani są do placówki od 6.30 do 8.00. O godzinie 8.00 placówka zostaje zamknięta;

- rodzice przekazują dzieci nauczycielom i nie wchodzą na teren budynku;

- podczas wprowadzania dzieci do placówki rodzic przekazuje informację o godzinie odbioru dziecka jeśli jest ona inna niż po godzinie 14.30;

- ze względu na reżim sanitarny tworzone grupy będą grupami mieszanymi;

- uczniowie klas 1-3 mogą przynieść do szkoły : ćwiczenia wskazane przez wychowawcę, piórnik i kredki. Wszystkie przedmioty należy podpisać. Przyniesione rzeczy pozostają w placówce.

- nauczyciele wychowawcy, realizując nadal nauczanie zdalne, pozostają w ścisłym kontakcie z wychowawcami świetlicy w celu umożliwienia realizacji w świetlicy części zadań domowych. Powinno to odciążyć rodziców powracających z pracy.

- zakaz wnoszenia na teren szkoły i przedszkola wszystkich zbędnych przedmiotów ( zabawki itp.)

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Autor: Jolanta Fryga - Dyrektor ZSP1

Galeria

  • Powiększ zdjęcie