Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

rok szkolny 2016/2017

Wrzesień 2016       Październik 2016       Stan wpłaty na 14.11.2016 r.

Listopad 2016        Grudzień 2016          Styczeń 2017    Stan wpłat na 31.01.2017

Luty 2017 

Preliminarz wydatków 2016/2017

NAGRODY I PAMIĄTKI - zakończenie roku szkolnego 2016/2017.