Zasoby dla szkół i rodziców:

Informacje dla administratorów szkół:

  • W Centrum pomocy znajdziesz informacje o kontrolowaniu dostępu do usług dodatkowych w zarządzanych grupach użytkowników końcowych.
  • Udostępnij rodzicom poniższe zasoby, w których opisaliśmy usługi Google i nasze zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Te materiały mają pomóc rodzicom i szkołom podjąć świadome decyzje związane z technologiami, których uczniowie używają w klasach.  
  • Szkoły korzystające z Google Apps for Education muszą zagwarantować, że usługi udostępniane uczniom i innym użytkownikom są odpowiednie do wieku tych osób, są używane w celach edukacyjnych oraz są zgodne ze stosownym prawem i obowiązującymi przepisami, w tym z U.S. Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (amerykańska ustawa z 1974 roku o ochronie prywatności uczniów i dostępnie do ich danych związanych z edukacją przez ich rodziny), Children’s Internet Protection Act (ustawa o ochronie dzieci w internecie) i Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (ustawa z 1998 roku o ochronie prywatności dzieci w internecie).