Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

23 kwietnia 2017

Historia Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym

Historia Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym nierozerwalnie wiąże się ze szkołą katolicką, wybudowaną na Warzyniu, przed wybuchem wojny, do której uczęszczały dzieci niemieckie. Po wojnie nowe władze nie uruchomiły tej szkoły i dzieci osadników musiały chodzić do odległej Szkoły nr 1.

W pierwszej połowie lat 50 obok Warzynia rozpoczęto budowę osiedla mieszkalnego, które nazwano Warzyń Nowy i wówczas postanowiono otworzyć szkołę, w budynku dawnej poniemieckiej szkoły katolickiej. Tak zapoczątkowała działalność Szkoła Podstawowa nr 4 (dziś przy ulicy Wilczej), do której uczęszczały dzieci z Warzynia i częściowo Warzynia Nowego. Pozostałe dzieci chodziły do Szkoły nr 1, ponieważ „czwórka” była zbyt mała.

Powstała konieczność budowy nowej szkoły, co nastąpiło w latach 60 (1964 – 1965). Nowa szkoła budowana była przy ulicy Młodzieżowej, w ramach akcji „1000 szkół na 1000 lecie”, ale jej budynek stał się również siedzibą, na blisko 30 lat, liceum ogólnokształcącego.

Pierwsi absolwenci szkoły podstawowej, w wyniku reformy (szkoły 7 – klasowe stają się 8 – klasowymi) kończą ją w 1967 r.

Po otwarciu Szkoły Podstawowej nr 6, mała Szkoła nr 4 na Warzyniu istnieje nadal, aż do roku 1969, kiedy to zostaje włączona do „szóstki” i traci swoją odrębność.

W dawnej „czwórce” uczą się dzieci młodsze, a w nowej „szóstce” pozostałe.

W 1973 r. „szóstka” przekształcona została w Zbiorczą Szkołę Gminną, do której dowożono dzieci z klas V – VIII z Żerkowa, Godzięcina, Wałów Śl., Jodłowic, Starego Dworu, Naborowa, a później także z Radecza, Żerkowa i Bukowic. Mimo pogorszenia warunków pracy, szkoła realizowała bardzo bobrze swoje zadania dydaktyczno – wychowawcze.

W 1974 r. do ZSG uczęszczało 456 uczniów.

Druga połowa lat 70, w historii placówki, charakteryzuje się dalszym pogorszeniem warunków lokalowych. Spowodowane to było wzrastającą liczbą dzieci, w związku z trwającą rozbudową osiedla Warzyń II oraz dowożeniem do szkoły, od 1978 r., wychowanków Domu Dziecka w Godzięcinie.

W 1983 r., w wyniku kolejnej zmiany organizacyjnej, szkoła przestaje być „zbiorcza”, a dzieci z okolicznych wiosek dowożone są do Szkoły nr 1 i Szkoły nr 5.

Decyzję tę władze oświatowe podjęły w obliczu skrajnie trudnej sytuacji , gdyż szkoła „pękała w szwach” – dzieci przybywało, sal lekcyjnych nie.

Zajęcia rozpoczynały się o godzinie siódmej, a kończyły po godzinie 19. Odbywały się w najróżniejszych miejscach: w bibliotece, na stołówce, a także poza budynkami szkolnymi – w bloku mieszkalnym, świetlicy działkowców, w pawilonie handlowym… Ale te rozwiązania ratowały sytuacje w niewielkim stopniu.

Czytaj więcej o: Historia Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym