Rok Szkolny 2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zestawienie wpływów i wydatków w roku szkolnym 2018/2019

Rada Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

 

 

 1. Przychody :

 

 • Stan początkowy na dzień 01.09.2018: 600,86 zł

 

 • 11 120,00 zł -dobrowolne składki , w tym:

oddziały przedszkolne: 3180,00

klasy 1-8: 7090,00

gimnazjum: 850,00 zł

 • 3 125,00 zł – wsparcie finansowe od firmy zewnętrznej dla klasy 1-8 i gimnazjum, cel wsparcia – zakup nagród na zakończenie roku szkolnego

 • 729,00 zł – wsparcie finansowe od firmy zewnętrznej dla oddziałów przedszkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych

 • 350,00 zł – darowizna od osoby fizycznej

 

 • Przychody razem: 15 924,86 zł

 

 

2. Wydatki:

 

 • 157,78 zł - słodycze na ślubowanie 1 klas

 • 309,86 zł – słodycze na Andrzejki dla klas 1-3

 • 29,52 zł - kubki plastikowe do dystrybutorów- Andrzejki kl. 4-8 i gimnazjum

 • 202,85 zł – balony, wstążki, brystol-bal karnawałowy kl.1-3

 • 400,00 zł - DJ Zarzyk- Andrzejki kl.4-8 i gimnazjum

 • 250,00 zł- Walentynki ul. Młodzieżowa

 • 300,00 zł - warsztaty dla młodzieży ul. Młodzieżowa

 • 8 731,24 zł – nagrody na zakończenie roku szkolnego dla klas 1-8 i gimnazjum

 • 776,00 zł – wypłaty za osiągnięcie 100% wskaźnika wpłat do dnia 31.01.2019 w klasach 1-8 i gimnazjum

 • 500,00 zł - pizza za 100% wpłat do dnia 30.11.2018 w klasach 1-8 i gimnazjum

 • 4,00 zł – opłata za przelewy

 • 104,70 zł – słodycze dla Wolontariatu Szkolnego za całoroczną pracę i wsparcie

 • 3 180,00 zł - zwrot składek dla oddziałów przedszkolnych

 • 729,00 zł – przekazanie wsparcia finansowego od firmy zewnętrznej oddziałom przedszkolnym

 

 • Wydatki razem: 15 674,95 zł

 

 • Stan końcowy na dzień 31.08.2019: 249,91 zł

 

 

3. Bal Karnawałowy klasy 1-3 :

 

 • 1 487,27 zł- kwota zebrana na kiermaszu ciast zorganizowanym przez rodziców klas 1-3

 • 1 310,00 zł - Bal Karnawałowy Tumi Tur

 • 177,27 zł - zakupy na organizację kiermaszu ciast i balu karnawałowego (napoje, obrusy, serwetki, słodycze)

 

Skarbnik Rady Rodziców