Informacja o rowerach

Dyrektor ZSP1 w Brzegu Dolnym, w świetle wczorajszego zdarzenia w trakcie którego potrącony został uczeń drugiej klasy, jadący do szkoły na rowerze, przypomina, że dzieci w wieku do lat 10, nie posiadający karty rowerowej, nie mają prawa poruszać się na rowerze, hulajnodze, rolkach bez opieki rodziców/ opiekunów. Na terenie szkoły (podwórko, boisko) obowiązuje zakaz używania tych pojazdów. Uczniowie, którzy przyjadą do szkoły na rowerze, hulajnodze pod opieką rodziców, w świetle obowiązujących przepisów, również pod ich opieką powinni udać się do domu. Pojazdy uczniów, którzy nie będą przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły zasad będą im odebrane i zwrócone rodzicom po telefonicznym powiadomieniu.

W sytuacji nagminnego niedostosowania się do powyższych zaleceń, zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczniów dyrektor szkoły powiadomi komendę policji.

Czytaj więcej …

Komunikat

W związku z tym, iż przy kwalifikacji przed szczepieniem dla dzieci w wieku 12-15 lat wymagany jest lekarz, Gmina Brzeg Dolny wspólnie z PCM Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych (rodzic wraz z dzieckiem) w najbliższy piątek tj. 18 czerwca 2021 r. w godzinach 17:00-18:00 do Punktu Szczepień mieszczącego się w auli LO przy ul. Wilczej w Brzegu Dolnym. Czynności rejestracyjne przeprowadzone zostaną na miejscu. Również termin II dawki szczepienia będzie ustalony w tym punkcie szczepień.

Czytaj więcej …

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Przerwa Wakacyjna w Przedszkolu Samorządowym nr 4

od dnia 16.08-29.08.2021r.

Zapisy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4 w sezonie  wakacyjnym  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym rozpoczęły  się od dnia 17.05.2021r.

Rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z opieki w Przedszkolu nr 2 , będą proszeni o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

Czytaj więcej …