Inicjatywa Lokalna – warsztaty dla dzieci ze Szkół Podstawowych

Jako grupy nieformalne Klub Dolnobrzeskich Naukowców i Fam4Kids w roku
2020 rozpoczęliśmy działalność na rzecz dzieci z Brzegu Dolnego. Naszym celem jest organizacja alternatywnych form spędzania czasu
wolnego, głównie w postaci warsztatów, na których dzieci mogą
eksperymentować i poznawać ciekawe oblicza nauk przyrodniczych.
W tym roku chcielibyśmy kontynuować naszą misję w ramach projektu
Inicjatywa Lokalna w Brzegu Dolnym. Przygotowaliśmy dwa projekty:
1. Klub Młodego Odkrywcy – cykl bezpłatnych warsztatów
eksperymentalnych z obszaru nauk przyrodniczych
2. Letnie warsztaty ” Harry Potter i Pałac von Hoymów” łączące
elementy eksperymentowania z aktywnością artystyczną, również
bezpłatne.
Bylibyśmy wdzięczni za wyrażenie poparcia dla powyższych projektów.
Listy poparcia są dostępne w sekretariacie szkoły do końca dnia
21.04.2022. Klauzula RODO w sekretariacie.
Pozdrawiamy
KDN i Fam4Kids