SZKOLNY KONKURS na „Hasło promujące zdrowie”.

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Uczniowie klas 1-3.

TERMINY DOTYCZĄCE KONKURSU:

1. Termin składania prac upływa 02.06.2022 r.

– prace oddajemy wychowawcom klas

CELE KONKURSU:

  1. Promowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowej żywności.
  2. Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.
  3. Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni.
  4. Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.
Czytaj więcej …