Konkurs na święto Patrona Szkoły

Kopernik Mikołaj, Copernicus ( ) wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się. z mieszczan krakowskich. Urodzony. w Toruniu studiował w Krakowie. ( ), natępnie w Bolonii, Padwiei Ferrarze, gdzie w 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku. Warmińskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego.

Dnia 19 lutego przypada ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY.  Z tej okazji zachęcamy uczniów klas IV-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie : „NAJLEPSZA NOTATKA O MIKOŁAJU KOPERNIKU!”

Czytaj więcej …