Stołówka

UWAGA !!
  ZMIANA NUMERU TELEFONU DO INTENDENTKI:  71 319 51 83 – wew. 22 

INFORMACJA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS 1-8:

Opłaty za wyżywienie realizowane będą w roku szkolnym 2018/2019 tylko przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich:

51 9583 0009 0100 0224 2000 0040 do 10 dnia każdego miesiąca. 

Podstawą zgłoszenia lub rezygnacji z obiadów jest pisemna deklaracja rodzica, która zawiera szczegóły związane z płatnością. Formularze zgłoszenia i rezygnacji dzieci są do pobrania ze strony szkoły.

deklarcja obiadowa

rezygnacja 

Dzieci przedszkolne:

Opłata za realizację godzin ponad podstawę programową należy dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich:

09 9583 0009 0100 0224 2000 0020

Płatne do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłata za posiłki – marzec 2021

Dzieci przedszkolne, szkolne

od 1 do 3 klasy:

23 dni po 7,00 zł= 161,00 zł

OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY termin

do 10 dnia marca 2021

 
 NUMER TELEFONU 71319 51 83 – wew. 22 oraz e-mail: INTENDENT @ ZSP1.BRZEGDOLNY.PL, w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka (poniedziałek-piątek) w godzinach:

– do 9.00;

– od 12.00 do 13.00