Informacja o rowerach

Dyrektor ZSP1 w Brzegu Dolnym, w świetle wczorajszego zdarzenia w trakcie którego potrącony został uczeń drugiej klasy, jadący do szkoły na rowerze, przypomina, że dzieci w wieku do lat 10, nie posiadający karty rowerowej, nie mają prawa poruszać się na rowerze, hulajnodze, rolkach bez opieki rodziców/ opiekunów. Na terenie szkoły (podwórko, boisko) obowiązuje zakaz używania tych pojazdów. Uczniowie, którzy przyjadą do szkoły na rowerze, hulajnodze pod opieką rodziców, w świetle obowiązujących przepisów, również pod ich opieką powinni udać się do domu. Pojazdy uczniów, którzy nie będą przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły zasad będą im odebrane i zwrócone rodzicom po telefonicznym powiadomieniu.

W sytuacji nagminnego niedostosowania się do powyższych zaleceń, zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczniów dyrektor szkoły powiadomi komendę policji.

Czytaj więcej …

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Przerwa Wakacyjna w Przedszkolu Samorządowym nr 4

od dnia 16.08-29.08.2021r.

Zapisy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4 w sezonie  wakacyjnym  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym rozpoczęły  się od dnia 17.05.2021r.

Rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z opieki w Przedszkolu nr 2 , będą proszeni o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

Czytaj więcej …

NAUKA HYBRYDOWA 17-28 MAJA 2021r. Informacje dla Rodziców uczniów klas 4-8

Czas od 17 do 28 maja 2021 to czas powrotu naszych uczniów do szkoły po długiej nieobecności. Wspólnie z nauczycielami zapewnimy im bezpieczny powrót bez prac kontrolnych i zbędnych zadań. Zajęcia integrujące, organizowane przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagogów i psychologa zapewnią naszym uczniom spokojny powrót do nauki stacjonarnej.

17 maja 2021r. rozpoczynamy powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej. Do 28 maja nauka będzie organizowana w formie hybrydowej, natomiast od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę stacjonarną.

Czytaj więcej …

Informacja dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie swojego dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 4 i do klasy 1 w ZSP nr 1 w Brzegu Dolnym.

Rodziców, których dzieci zakwalifikowały się w rekrutacji do naszej placówki prosimy o składanie dokumentu potwierdzenia woli od dnia 01.04 do 09.04.2021r. na pocztę e.stawarz@brzegdolny.edu.pl lub do skrzynki pocztowej znajdującej się przy ul. Wilczej 4.

Czytaj więcej …