DYŻUR WAKACYJNY

Podczas wakacji 2021 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw w pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach przedszkolnych.

Harmonogram pracy placówek – lipiec-sierpień 2021

*Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń – 5-16.07.2021 r. – nie pracuje

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim – 5-16.07.2021 r. – nie pracuje

W tym czasie dyżur dla dzieci prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym, dyżur dla dzieci z oddziału 6-latków (zerówka ZSP 4 w Pogalewie Wlk.) prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. Fabrycznym.

*Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym – 19.07.-30.07.2021 r. – nie pracuje

(nieczynny będzie także Żłobek Miejski i Klub Dziecięcy)

W tym czasie dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń.

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Starym Mieście – 2.08. -13.08.2021 r. – nie pracuje

W tym czasie dyżur dla dzieci prowadzi ZSP 1 na os. Warzyń.

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Warzyń – 16.08.-27.08.2021 r. – nie pracuje

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. Fabrycznym – 16.08.-27.08.2021 r. – nie pracuje

W tym czasie dyżur dla dzieci prowadzi ZSP 2 w Starym Mieście.

UWAGA!

Rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z opieki w innym przedszkolu, będą proszeni o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka. Karty będą dostępne przedszkolach u wychowawców i w sekretariatach w późniejszym terminie. Oferta pobytu dzieci w przedszkolach dyżurujących kierowana jest głównie do rodziców pracujących, którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki dzieciom. Zachęcamy  rodziców, aby czas kiedy placówka jest zamknięta, został wykorzystany na wspólny rodzinny wypoczynek. 

Wicedyrektor ZSP1

Monika Nowak