Ogłoszenie SU o dyskotece

W czwartek 6 października od godziny 17.00 do 20.00 odbędzie się w szkole na sali gimnastycznej dyskoteka z okazji Dnia Chłopca dla klas 4-8. 

Wstęp 2 zł. Obowiązuje obuwie zmienne. Picie i jedzenie we własnym zakresie.

 W związku z dyskoteką piątek będzie dniem bez sprawdzianów i kartkówek.

     Serdeczne zapraszamy do wspólnej zabawy.  SU i  Rada Rodziców.