Weź udział w konkursie i wygraj wysokiej klasy sprzęt audio lub sprzęt sportowy!

Zapraszam do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM „NIE CZAS NA NUDĘ” organizowanym w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”!

5e189b3e-2f76-4569-b2ad-40873b2f9655.png

Nagrodami głównymi w konkursie „Nie czas na nudę!” fundowanymi przez Organizatora jest sprzęt audio, zestawy muzyczne, zestawy sportowe!😀😎

Prace należy przynosić do psychologa Sybilli Chamuczyńskiej do końca tego roku szkolnego

Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace plastyczne mogą również zostać wykonane za pomocą grafiki komputerowej (tabletu graficznego).

Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

Pozdrawiam serdecznie, Sybilla Chamuczyńska

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a) wartość artystyczna pracy,
b) wiek autora pracy,
c) spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,
d) w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.
Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:
a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),
b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm, c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,
d) prace literackie mogą liczyć do 5400 znaków,
e) prace wykonane za pośrednictwem grafiki komputrowej (tabletu graficznego) muszą zostać zapisane w formacie umożliwjącym jego otwarcie (pdf, jpg). Praca graficzna może również zostać wydrukowana przez uczestnika konkursu lub uwieczniona na fotografii. Wówczas należy na niej umieścić adnotację dotyczącą techniki wykonania tej pracy.
f) praca konkursowa (praca plastyczna) może zostać uwieczniona na fotografii lub zapisana w formatach doc/docx/pdf (praca literacka)

pełny regulamin konkursu dostępny na stronie:
https://trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2021/11/Konkursy-ZTU_regulaminy_2022.pdf

Sybilla Chamuczyńska – psycholog