Aktualności

Więcej o: Świetlica szkolna od 18.01.2021

Świetlica szkolna od 18.01.2021

Brzeg Dolny, 14.01.2021r.

Dyrektor ZSP1 zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej o ograniczenie do koniecznego minimum korzystania z opieki świetlicowej. Świetlica to miejsce w szkole, w którym będą się spotykać przed lub po zakończonych lekcjach uczniowie klas 1-3 a przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w tym miejscu jest bardzo utrudnione. Zmniejszenie liczby dzieci umożliwi zapewnienie naszym uczniom i nauczycielom bezpiecznych warunków w czasie panującej pandemii.

Proszę o wyrozumiałość i przeanalizowanie możliwości opieki nad dziećmi w warunkach domowych.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Więcej o: Informacja dotycząca obiadów

Informacja dotycząca obiadów

Brzeg Dolny, 14.01.2021r.

Dyrektor ZSP1 zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów klas 1-3 o aktualizację informacji na temat korzystania z obiadów uczniów przy ul. Wilczej 4. Informuję, że jeśli Państwo nie zgłosicie rezygnacji do piątku 15.01.2021 do intendentki szkoły, opłaty za obiady będą naliczane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Proszę o przeanalizowanie sytuacji i pilne przekazanie informacji o rezygnacji.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Więcej o: ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.

ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.

Opracowana zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Czytaj więcej „ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.”
Więcej o: Nauka stacjonarna klas 1-3 od 18.01.2021

Nauka stacjonarna klas 1-3 od 18.01.2021

Brzeg Dolny, 13.01.2021

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym informuje, że uczniowie klas 1-3 od dnia 18.01.2021 rozpoczynają naukę w systemie stacjonarnym. Uczniowie pracują zgodnie z planem obowiązującym przed rozpoczęciem nauczania zdalnego. Zasady pracy uczniów klas 1-3 zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Zapraszam uczniów do szkoły

Jolanta Fryga

Więcej o: Półkolonie zimowe podczas ferii zimowych w ZSP 1

Półkolonie zimowe podczas ferii zimowych w ZSP 1

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym zostały zorganizowane półkolonie dla uczniów klas I-IV, które rozpoczęły się 4 stycznia i będą trwać do 15 stycznia. Zajęcia odbywają się w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach w grupach maksymalnie do 12 uczniów.

Czytaj więcej „Półkolonie zimowe podczas ferii zimowych w ZSP 1”
Więcej o: Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców

Podczas wakacji 2021 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw w pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach przedszkolnych.

Czytaj więcej „Informacja dla rodziców”
Więcej o: 4 – 17 stycznia 2021 roku

4 – 17 stycznia 2021 roku

Ferie zimowe na terenie całego kraju.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

Więcej o: INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym z dnia 02.12.2020r. Przedszkole Samorządowe nr 4 w dniu 24.12.2020r. (WIGILIA) będzie zamknięte.