Stołówka

INFORMACJA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS 1-8:

Opłaty za wyżywienie realizowane będą w roku szkolnym 2021/2022 tylko przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich:

51 9583 0009 0100 0224 2000 0040 do 10 dnia każdego miesiąca. 

Podstawą zgłoszenia lub rezygnacji z obiadów jest pisemna deklaracja rodzica, która zawiera szczegóły związane z płatnością. Formularze zgłoszenia i rezygnacji dzieci są do pobrania ze strony szkoły.

deklarcja obiadowa

rezygnacja 

Dzieci przedszkolne:

Opłata za realizację godzin ponad podstawę programową należy dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich:

09 9583 0009 0100 0224 2000 0020

Płatne do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Opłata za posiłki szkoła klasy od 1 do 8 za miesiąc luty 2023 wynosi 15 dni po 9,00 zł = 135,00 zł

Opłata za posiłki dzieci przedszkolne, zerówka za miesiąc luty 2023 wynosi 20 dni po 9,00 zł = 180,00 zł

Opłata za posiłki dzieci z żłobka miesiąc luty 2022 wynosi 20 dni po 9,00 zł = 180,00 zł oraz

 

opłata stała 450,00 zł

 
 NUMER TELEFONU 71319 51 83 – wew. 22 oraz e-mail: INTENDENT @ ZSP1.BRZEGDOLNY.PL, w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka (poniedziałek-piątek) w godzinach:

– do 9.00;

– od 12.00 do 13.00

 

INFORMACJA dla Rodziców, których dzieci mają stwierdzoną alergią białkową.

W związku z zaleceniami sanepidu prosimy aby każdy Rodzic, którego dziecko ma  stwierdzoną alergię pokarmową (zaświadczenie od lekarza alergologa), o dostarczenie odpowiedniego mleka (200 ml – 1 porcja ),  plus dodatek do mleka (nie wymagający gotowania).

Mleko i dodatek do zupy mlecznej proszę dostarczać  każdego dnia.

Nie ma możliwości przechowywania powyższych produktów w placówce.

Powyższe zasady obowiązywać będą od dnia 07.06.2021r.

 Dyrektor

 Jolanta Fryga

Intendent

Gabriela Latosi