Spotkania Rady Rodziców

Stanowiąc część środowiska szkolnego, Rada Rodziców będzie spotykała się w wyznaczonym terminie w celu omówienia realizacji zaplanowanych wydarzeń, przeznaczenia gromadzonych środków, formułowania wniosków oraz opiniowania dokumentów szkoły, wspierając tym samym działalność szkoły oraz jej uczniów.

Załączniki

# Plik Opis
1 doc Rada Rodziców_20220920 1) Protokół nr 1/2022/2023 z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 -Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym z dnia 20 września 2022 r.
2 doc Uchwała_1_2022_2023 2) Uchwała nr 1/2022/2023 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 20 września 2022 r. dotycząca minimalnej sugerowanej wysokości dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców