Biblioteka

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca,
jest po to by była powszechnie użytkowana”

Joachim Lelewel (1786-1861)

Biblioteka szkolna w budynku przy ul Wilcza 4 czynna w godzinach : 7.30 – 13.30

Biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię z księgozbiorem pedagogicznym dla nauczycieli oraz osobną czytelnię dla klas I-III. Czytelnia dla młodszych czytelników wyposażona jest w odpowiednie meble, kanapę, nową wykładzinę, na której leżąc, siedząc można czytać, relaksować się i odpocząć od zgiełku szkoły.

Bazę biblioteki stanowią:

 – ponad 14 620 egzemplarzy książek , 20 862 broszur i podręczników,

 – zbiory audiowizualne – 267,

 – programy multimedialne,

– program dla bibliotek „Mol Net”.

– Katalog online – Katalog online – biblioteka szkolna

W czytelni, w ciszy i spokoju można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji, korzystając z albumów, czasopism, wydawnictw informacyjnych :słowników, poradników i encyklopedii,

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się serie wydawnicze: „Tajemnice zwierząt”, „Świat bez tajemnic”, „Co i jak”, „Patrzę podziwiam, poznaję”, „Tak żyli ludzie”, „Znaki czasu”, „200 pytań i odpowiedzi” itp. oraz czasopisma: „Kumpel”, „ Sport Bravo” , „Świerszczyk” i „Abecadło” .

W zbiorach biblioteki znajduje się literatura fachowa dla nauczycieli i rodziców (metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna).

Inne działania biblioteki:

– indywidualna praca z uczniem,

– pomoc w organizowaniu lekcji ,

– konkursy czytelnicze np. „”Co kryją tajemnice…”, „Piątka z Zakątka i…” i inne,

– zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu :„Czytam sobie w bibliotece”, „Wielka liga czytelnicza”

– realizacja programu wspierającego „Czytam i rozumiem”,

– realizacja programu profilaktycznego „Muminki w drodze do dojrzałości”,

– realizacja programów wspierających zainteresowania: „Otwórz książkę –otwórz świat”- edycja 2010 r. ; „Biblioteka-tam ciekawy świat na ciebie czeka”, „Oddzielnie ale razem, szlakiem bibliotek-Spotkanie z książką w naszym mieście” -edycja 2012r. ; „Poezjo gdzie jesteś?”-2013/2014 r.,

– realizacja ogólnopolskich programów rozwijających czytelnictwo np.: „Jak nie czytam ,jak czytam”-edycja 2016 – 2019, ministerialny program dla bibliotek: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, organizowanie kiermaszów książek,

– opracowanie katalogu biblioteki dostępnego o-line,

– opracowanie zestawień np. „ Lektury edukacji wczesnoszkolnej – nowy kanon”

– uczestniczenie w konferencjach, seminariach i warsztatach samokształceniowych.

Dobre rady dla czytelnika

1. Korzystanie z biblioteki jest twoim prawem –nie obowiązkiem.

2. Zasady korzystania ze zbiorów znajdziesz w regulaminie.

3. Przestrzeganie go i kulturalne zachowanie pozwolą na pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.

4. Gromadzone zbiory pomogą Ci w nauce i samokształceniu.

6. Zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki i deklaruję pomoc w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.

7. Zbiory biblioteki ułożone są według działów np. L – lektury, – baśnie, legendy, podania, Ob – powieści i opowiadania obyczajowe.


Warsztat informacyjny biblioteki

– księgozbiór podręczny – czytelnia

– katalog komputerowy : alfabetyczny, tytułowy ,rzeczowy, przedmiotowy.

          Od maja 2007 roku księgozbiór biblioteki systematycznie, retrospektywnie i na bieżąco opracowywany jest w systemie komputerowym MOL Optivum .Celem jest stworzenie rzetelnego katalogu odzwierciedlającego zasoby biblioteki-podstawowego źródła informacji dla czytelników, warunkującego funkcjonowanie biblioteki jako nowoczesnej pracowni informacyjnej

        Biblioteka pracuje zgodnie ze „Statutem Szkoły” oraz według opracowanych regulaminów: regulamin wypożyczalni, regulamin czytelni i regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników. 

opracowała: nauczyciel bibliotekarz – Ewa Matysek-Bursztynowicz