SCWEW

UMOWA GRANTOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCWEW PODPISANA
W dniu 3 grudnia 2021r. w Warszawie została podpisana umowa powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych
Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


Powiat Wołowski reprezentowała Pani Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym natomiast Ośrodek Rozwoju Edukacji w
Warszawie dyrektor Pan Tomasz Madej.


Na realizację grantu zostały przyznane środki w kwocie 1 469 530zł. Współpartnerami w grancie jest Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół
Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
Do współpracy w ramach SCWEW zaproszono przedszkole i szkoły z terenu Gminy Brzeg Dolny, Gminy Wińsko i Gminy Wołów. Szkoły objęte wsparciem w projekcie:

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
Szkoła Podstawowa w Wińsku

Przedszkole Samorządowe w Wińsku
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

Zapraszamy do śledzenia strony SCWEW:
www.scwew-brzegdolny.pl

 

Happening

W dniu 25.11.2022r. klasa 3C pojechała na happening do Wołowa, by wziąć udział w kampanii społecznej na rzecz zdrowia psychicznego „Uwolnij umysł” zorganizowanym przez SCWEW i Panią Henrykę Rewak.

Drodzy Rodzice

    Nasza placówka została objęta wsparciem w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą z terenu powiatu wołowskiego.