Drodzy Rodzice

    Nasza placówka została objęta wsparciem w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą z terenu powiatu wołowskiego.

Projekt ten oferuje dużą pomoc i wsparcie dla Was i Waszych dzieci, jeżeli zechcecie z nich skorzystać.

Specjalistyczne wsparcie, możliwość korzystania z terapii z wykorzystaniem profesjonalnych sprzętów, porad psychiatry, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego i innych terapeutów w obszarze:

-przejawianie zachowań trudnych

-niedostosowania społecznego/zagrożenia niedostosowaniem społecznym

-uzależnienia

-zaburzenia psychiczne

-dziecko z niepełnosprawnościami intelektualnymi

-dziecko ze spektrum autyzmu, Aspergerem

-dziecko z niepełnosprawnościami ruchowymi

-trudności wychowawcze

27 stycznia w godzinach 18:00 – 20:00 w naszej szkole przy ulicy Wilczej będzie czekać na Państwa ekspert, z którym będziecie mogli Państwo porozmawiać i wstępnie zgłosić, w jakim obszarze potrzebujecie wsparcia.

Na wstępie zostanie rozpoznany problem, następnie zostanie dokonana jego analiza oraz udzielenie wstępnego wsparcia. Zaproponowana zostanie propozycja rozwiązań zgłaszanego problemu oraz jego przeciwdziałanie.                     W przypadkach tego wymagających do dalszej diagnostyki dziecka Zespół SCWEW skorzysta z pomocy specjalistów (terapeuta uzależnień, pedagog specjalny, psychoterapeuta, psychiatra etc.).

To pierwszy etap kontaktu z Państwem, żeby przygotować w ramach projektu metody wsparcia i zespół specjalistów do wsparcia i pracy z Państwa dzieckiem.

Po konsultacjach eksperckich będą mogli Państwo na bieżąco kontaktować się z koordynatorem – pedagog w ZSP Nr 1 , Wiolettą Biedrzycką.

Konsultacja ekspercka dotyczy udzielenia wskazówek w zakresie pracy z dzieckiem/uczniem, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Konsultacja powinna także uwzględniać specyfikę funkcjonowania dziecka/ucznia z określoną niepełnosprawnością w klasie i grupie rówieśniczej, prezentować formy i metody mające na celu efektywną pracę z dzieckiem/uczniem podczas zajęć/lekcji, jak również uwzględniać wsparcie w zakresie zapewnienia pełnego funkcjonowania w zespole. Konsultacja jest odpowiedzią na pojawienie się trudności i potrzeb w przedszkolu/szkole objętych wsparciem.

Chcemy, aby nasi uczniowie skorzystali z możliwości kompleksowego wsparcia specjalistów w obszarach, w których wsparcia potrzebują .

Nie przegapcie Państwo takiej możliwości – zespół specjalistów działających zespołowo i dostępnych na miejscu!

ZAPRASZAMY 27 STYCZNIA

OD GODZINY 18:00 DO 20:00.

Zapraszam i namawiam, Wioletta Biedrzycka.