Składka na Radę Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

44 1020 5242 0000 2102 0314 3393

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

ul. Wilcza 4 56-120 Brzeg Dolny

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

Proponowana składka minimalna w roku szkolnym 2020/2021

10 zł od Rodziny za dzieci szkolne

Składka na Radę Rodziców przedszkola, zostanie podana odrębnym komunikatem.

W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE i TYLKO o podanie: imienia i nazwiska dziecka klasy

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Rady Rodziców 44 1020 5242 0000 2102 0314 3393

Proponowany termin dokonywania wpłat , który umożliwi Radzie Rodziców wykonanie zaplanowanego budżetu to 31.01.2021r.

Ważne terminy!!

30.11.2019r. – klasa, która w tym terminie dokona 100% wpłat tradycyjnie już otrzyma zaproszenie na PIZZĘ

31.01.2020r. – klasa, która w tym terminie dokona 100% wpłat otrzyma  zwrot 20% wpłaconych składek. Jeśli wpłata zostanie dokonana za rodzeństwo, kwotę 60 zł dzielimy przez ilość dzieci, za które składka została opłacona i taka cześć wchodzi do puli danej klasy czy grupy przedszkolnej


Akcja Pizza i Zwrot 20% nie dotyczą oddziałów przedszkolnych.