Składka na Radę Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

44 1020 5242 0000 2102 0314 3393

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

ul. Wilcza 4 56-120 Brzeg Dolny

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.
Proponowana składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

  • 20,00 zł za jedno dziecko
  • 30,00 zł za rodzeństwo

W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE  o podanie: imienia i nazwiska dziecka oraz oddziału przedszkolnego/ klasy

Otrzymane składki Rada Rodziców przeznaczy na cele statutowe określone w Regulaminie Rady Rodziców.