Składka na Radę Rodziców

Proponowana składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

  • 50,00 zł za jedno dziecko
  • 50,00 zł za drugie dziecko
  • każde kolejne dziecko – bez składki

Otrzymane składki Rada Rodziców przeznaczy na cele statutowe określone w Regulaminie Rady Rodziców

Składka nie dotyczy oddziałów przedszkolnych

Dane do przelewu:

44 1020 5242 0000 2102 0314 3393

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

ul. Wilcza 4

56-120 Brzeg Dolny

W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE  o podanie: imienia i nazwiska dziecka oraz  klasy

Uwaga: Jeśli składka opłacana jest za 3 lub więcej dzieci, prosimy w tytule wpisać dane wszystkich dzieci, również tych „zwolnionych” ze składki