SZKOLNE PRAWO

Załączniki

# Plik Opis
1 doc ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 23_24 ZSP1
2 pdf STATUT SZKOŁY
3 doc Regulamin-Przedszkole-4-Brzeg-Dolny-2023
4 pdf STATUT PRZEDSZKOLE NR 4
5 pdf PROGRAM "BEZPIECZNA SZKOŁA"
6 pdf SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW
7 pdf WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
8 doc Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym 2022
9 doc Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole lub przedszkolu
10 doc Procedura choroby pochodzenia pasożytniczego owsiki glistnica gorzów wpl
11 doc PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - 2019-2024 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, a realizowany przez nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym Realizacja w okresie 5 lat :od września 2019 roku do czerwca 2024 roku.