Symbole szkoły

HYMN SZKOŁY

Czytał księgi patrzył w gwiazdy 
Nie przez noc i nie przez dwie.
Ludzie myślą, że to Słońce dookoła
Ziemi mknie.

Refren
Cały świat się pomylił, Kopernik 
Znalazł błąd, że gwiazdy się
Kłóciły  z mądrością starych ksiąg.

Długo trzeba patrzeć w niebo, by
Odczytać światło gwiazd
Długo trzeba żyć wśród ludzi, by
Zrozumieć przyszły czas.


 Ref. Cały świat się pomylił, Kopernik  …

Wciąż myśl jego podziwiamy, 
Bo są prawdą jego sny,
Że planety wokół Słońca, krążą
Niby złote ćmy.

 Ref. Cały świat się pomylił, Kopernik …

Sztandar szkoły