Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2021/2022

Termin  Wydarzenie
01.09. 2021Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2021/ 2022  
Wrzesień 2021   15.09.2021 (Sr) 16.09.2021 (czw) godz. 17.00Zebrania ogólne i klasowe – organizacja roku szkolnego.  Wybór Rad Klasowych Klasy IV-VIII Klasy I- III    
 Październik 2021  Zebranie Rad Klasowych – Wybory do Rady Rodziców Szkoły ulica Młodzieżowa  
 Do 15.10.2021Składanie do Dyrektora szkoły orzeczeń, opinii PPP oraz zaświadczeń lekarskich decydujących o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  
Październik 2021  Zebrania klasowe z wychowawcami klas 4-8 (zgodnie z harmonogramem wychowawcy)  
11.11.2021 (czw)Święto Niepodległości –dzień wolny
12.11.2021 (pt)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (Dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
 … .11.2021 (śr, czw, pt)Próbny egzamin ósmoklasisty – Nowa Era
  03.11.2021 (śr) 04.11.2021(czw) Godz. 17.00Konsultacje indywidualne Ul. Młodzieżowa –kl.4-8 Ul. Wilcza  -kl. 1-3  
Do 10.12.2021(pt)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  
Do 20.12.2021 (pn)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych  
23-31.12.21 01.01.2022 (sb)Zimowa przerwa świąteczna –Boże Narodzenie, Nowy Rok  
06.01.2022 (czw)Święto Trzech Króli
07.01.2022 (pt)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (Dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
  
25.01.2022 (wt)Rada klasyfikacyjna  
26.01.2022 (śr) –kl.1-3 27.01.2022 (czw)- kl.4-8 godzina 17.00Zebrania plenarne z dyrektorem szkoły- podsumowanie pracy szkoły w pierwszym semestrze Zebrania klasowe
28.01.2022 (pt)KONIEC  I SEMESTRU  
31.01–13.02.2022    Ferie zimowe
17.02.2022 (czw)Rada podsumowująca pracę szkoły w I semestrze  
  
18.02.2022 (pt)Dzień Patrona Szkoły –Święto Szkoły Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Luty/ marzec 2022Egzamin próbny ósmoklasisty CKE
 27,28.04.2022 (śr,czw) godzina 17.00Konsultacje indywidualne  
14-19.04.2022  Wiosenna przerwa świąteczna. Wielkanoc
01.05.2022 (nd)Święto Pracy
02.05.2022 (pn)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (Dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
03.05.2022 (wt)Święto Konstytucji 3 maja. Dzień ustawowo wolny
Maj  2022Egzamin ósmoklasisty: 24 .05.2022- język polski 25 .05.2022- matematyka 26 .05.2022- język angielski Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 (Dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
 11.05.2022 (śr) godzina 17.00Konsultacje indywidualne. Ul. Młodzieżowa- kl. 4-8  
do 18.05.2022 (śr)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  
01.06.2022 (śr)Dzień dziecka na sportowo. Dzień wolny od zajęć
Do 03.06.2022 (pt)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych pozytywnych ocenach rocznych  
16.06.2022 (czw)Boże Ciało – dzień wolny od zajęć  
17. 06.2022 (pt)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (Dyżur – świetlica ul. Wilcza)
20.06.2022 (pn)Rada klasyfikacyjna  po II semestrze roku szkolnego 2021/2022  
06.2022  Zebrania plenarne z dyrektorem . Zebrania klasowe z wychowawcami. Podsumowanie rocznej pracy . Zgodnie z harmonogramem wychowawcy.  
24.06.2022 (pt)Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022  
01.07.2022 (pt)Rada podsumowująca  

   Organizacja roku szkolnego 2021/2022  nie dotyczy grup przedszkolnych.