Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2023/2024

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2023/2024*

Termin  Wydarzenie
04.09. 2023Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2023/ 2024
12.09.2023 Godz. 15:30Rada Pedagogiczna
Wrzesień 2023   13.09.2023 (środa) 14.09.2023 (czwartek) godz. 17.00Zebrania ogólne i klasowe – organizacja roku szkolnego.  Wybór Rad Klasowych Klasy IV-VIII (sala gimnastyczna) Klasy I- III (sala gimnastyczna)  
 18.09.2023 godz. 17.30  Zebranie Rad Klasowych – Wybory do Rady Rodziców Szkoły ulica Młodzieżowa 2 (czytelnia)
 do 15.10.2023Składanie do Dyrektora szkoły orzeczeń, opinii PPP oraz zaświadczeń lekarskich decydujących o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  
02, 03.11.2023Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
 Listopad 2023  Próbny egzamin ósmoklasisty
06.12.2023 (środa) 4-8 07.12.2023 (czwartek) 1-3 godz.17.00Zebrania klasowe z wychowawcami Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  
23-01.01.2024  Zimowa przerwa świąteczna –Boże Narodzenie,  Nowy Rok
11.01.2024 (czwartek)Rada klasyfikacyjna  
15.01 – 26.01.2024 FERIE ZIMOWE
28.01.2024KONIEC  I PÓŁROCZA  
06.02.2024 (wtorek)Rada podsumowująca pracę szkoły w I półroczu  
07.02.2024 (środa) 4-8 08.02.2024 (czwartek) 1-3 godzina 17.00Zebrania plenarne z dyrektorem szkoły- podsumowanie pracy szkoły w pierwszym semestrze (sala gimnastyczna) Zebrania klasowe
09.02.2024 (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- Święto Patrona Szkoły- uroczystości szkolne
Marzec/kwiecień  2024Próbny egzamin ósmoklasisty
28.03-02.04.2024  Wiosenna przerwa świąteczna. Wielkanoc
01.05.2024 (środa)Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny
02.05.2023 (czwartek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
03.05.2024 (piątek)Święto Konstytucji 3 maja. Dzień ustawowo wolny
Maj  2024Egzamin ósmoklasisty: 14.05.2024- język polski 15.05.2024- matematyka 16.05.2024- język angielski Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 (dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
30.05.2024 (czwartek)Boże Ciało – dzień ustawowo wolny  
31.05.2024 (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur – świetlica ul. Wilcza)
do 17.05.2024 (środa)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
03.06.2024 (poniedziałek) godz. 17:00Zebrania klasowe z rodzicami. Powiadomienie o przewidywanych  ocenach rocznych.
17.06.2024 (poniedziałek)Rada klasyfikacyjna  po II półroczu roku szkolnego 2022/2023
21.06.2024 (piątek)Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024  
28.06.2024 (piątek)Rada podsumowująca  
  

   *Organizacja roku szkolnego 2023/2024  nie dotyczy grup przedszkolnych i może ulec zmianie w związku z bieżącymi potrzebami

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców stanowi załącznik do organizacji roku szkolnego.