Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2022/2023

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2022/2023

Termin
Wydarzenie
01.09. 2022Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2022/ 2023
Wrzesień 2022
14.09.2022 (środa) 15.09.2022 (czwartek) godz. 17.00
Zebrania ogólne i klasowe – organizacja roku szkolnego. Wybór Rad Klasowych Klasy IV-VIII (sala gimnastyczna) Klasy I- III (sala gimnastyczna)
20.09.2022 godz. 17.30
Zebranie Rad Klasowych – Wybory do Rady Rodziców Szkoły ulica Młodzieżowa 2 (czytelnia)
do 14.10.2022Składanie do Dyrektora szkoły orzeczeń, opinii PPP oraz zaświadczeń lekarskich decydujących o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
31.10.2022 (poniedziałek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
01.11.2022 (wtorek)Święto Zmarłych- dzień wolny
11.11.2022 (piątek)Święto Niepodległości –dzień wolny
Listopad 2022
Próbny egzamin ósmoklasisty
07.12.2022 (środa) 4-8 08.12.2022 (czwartek) 1-3 godz.17.00Zebrania klasowe z wychowawcami
do 09.12.2022(piątek)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
do 20.12.2022 (wtorek)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych
22.12.2022 (czwartek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Jasełka, klasowe spotkania wigilijne
23-31.12.2022 01.01.2023 (niedziela)Zimowa przerwa świąteczna –Boże Narodzenie, Nowy Rok
06.01.2023 (piątek)Święto Trzech Króli – dzień wolny
26.01.2023 (czwartek)Rada klasyfikacyjna
27.01.2023 (piątek)KONIEC I SEMESTRU
01.02.2023 (środa) 4-8 02.02.2023 (czwartek) 1-3 godzina 17.00Zebrania plenarne z dyrektorem szkoły- podsumowanie pracy szkoły w pierwszym semestrze (sala gimnastyczna) Zebrania klasowe
09.02.2023 (czwartek)Rada podsumowująca pracę szkoły w I semestrze
10.02.2023 (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych- Święto Patrona Szkoły- uroczystości szkolne
13.02–26.02.2023
Ferie zimowe
Marzec/kwiecień 2023Egzamin próbny ósmoklasisty
06-11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna. Wielkanoc
19.04.2023 (środa) 4-8 20.04.2023 (czwartek) 1-3 godz. 17.00Zebrania klasowe z wychowawcami klas
01.05.2023 (poniedziałek)Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny
02.05.2023 (wtorek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
03.05.2023 (środa)Święto Konstytucji 3 maja. Dzień ustawowo wolny
Maj 2023Egzamin ósmoklasisty: 23 .05.2022- język polski 24 .05.2022- matematyka 25 .05.2022- język angielski Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 (dyżur – świetlica ul. Wilcza 4)
do 17.05.2023 (środa)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
do 02.06.2023 (piątek)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
08.06.2023 (czwartek)Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
09.06.2023 (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dyżur – świetlica ul. Wilcza)
14.06.2023 (środa) 4-8 15.06.2023 (czwartek) 1-3 godz.17.00Zebrania plenarne z dyrektorem . Zebrania klasowe z wychowawcami. Podsumowanie rocznej pracy . Zgodnie z harmonogramem wychowawcy.
19.06.2023 (poniedziałek)Rada klasyfikacyjna po II semestrze roku szkolnego 2022/2023
23.06.2023 (piątek)Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
30.06.2023 (piątek)Rada podsumowująca

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 nie dotyczy grup przedszkolnych.

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców stanowi załącznik do organizacji roku szkolnego.