Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2020/2021

(zmiana – zdalne nauczanie)

TerminWydarzenie
01.09. 2019Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/ 2021
Wrzesień 2020Zebrania ogólne i klasowe – organizacja roku szkolnego.  Wybór Rad KlasowychKlasy VIIIKlasy IVKlasy I
07.10.2020Zebranie Rad Klasowych – Wybory do Rady Rodziców Szkołyulica Młodzieżowa 
15.10.2020Składanie do Dyrektora szkoły orzeczeń, opinii PPP oraz zaświadczeń lekarskich decydujących o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  
Październik 2020Zebrania klasowe z wychowawcami (zgodnie z harmonogramem wychowawcy) 
11.11.2020 (śr)Święto Niepodległości –dzień wolny
12, 13.11.2020 (czw, pt)Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych(Dyżur – świetlica ul. Wilcza)
18,19,20.11.2020(śr, czw, pt)Próbny egzamin ósmoklasisty – Nowa Era
25.11.2020 (śr)26.11.2020(czw)Konsultacje indywidualneUl. Młodzieżowa –kl.4-8Ul. Wilcza  -kl. 1-3 
Do 14.12.2020(pn)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
23-31.12.2001.01.2021 (pt)Zimowa przerwa świąteczna –Boże Narodzenie, Nowy Rok 
06.01.2021 (śr)Święto Trzech Króli
Do 18.12.2020 (wt)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych
04.01–14.01.2021   Ferie zimowe
28.01.2021 (czw)Rada klasyfikacyjna
31.01.2021KONIEC  I SEMESTRU
02.02.2021 (wt)Rada podsumowująca
03.02.2021 (śr) –kl.1-304.02.2021 (czw)- kl.4-8godzina 17.00Zebrania plenarne z dyrektorem szkoły- podsumowanie pracy szkoły w pierwszym semestrzeZebrania klasowe
19.02.2021 (pt)Dzień Patrona Szkoły –Święto Szkoły 
 28,29.04.2021 (śr,czw)godzina 17.00Konsultacje indywidualne
01-06.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna. Wielkanoc
03.05.2021 (pn)Święto Konstytucji 3 maja. Dzień wolny
Maj  2021Egzamin ósmoklasisty:25.05.2021- język polski26.05.2021- matematyka27.05.2021- język angielskiDni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7
 19.05.2021 (śr)godzina 17.00Konsultacje indywidualne. Ul. Młodzieżowa- kl. 4-8
do 21.05.2021(pt)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
Do 07.06.2021 (pn)Powiadomienie pisemne rodziców o przewidywanych pozytywnych ocenach rocznych
03.06.2021Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
04. 06.2021 (pt)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych(Dyżur – świetlica ul. Wilcza)
21.06.2021 (pn)Rada klasyfikacyjna  po II semestrze roku szkolnego 2019/2020
06.2021Zebrania plenarne z dyrektorem .Zebrania klasowe z wychowawcami. Podsumowanie rocznej pracy . Zgodnie z harmonogramem wychowawcy.
25.06.2021 (pt)Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
07.07.2021 (śr)Rada podsumowująca

   Organizacja roku szkolnego 2020/2021  nie dotyczy grup przedszkolnych.