Informacja dla rodziców

Podczas wakacji 2022 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw
w pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach szkolnych   i przedszkolnych. W czasie zamknięcia przedszkoli wyznaczone zostały placówki dyżurujące dla dzieci, których rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić opieki*.

Czytaj więcej …

Informacja

Szanowni Rodzice

Dyrektor Przedszkola nr 4 przypomina o obowiązku używania maseczek przez rodziców wchodzących na teren Przedszkola (szatnia). W naszej placówce pojawiły się już przypadki COVID 19 wśród uczniów i rodziców czego efektem było przejście na nauczanie zdalne uczniów jednej z klas.

W naszym wspólnym interesie jest dbanie o zdrowie, co zabezpieczy przedszkole i szkołę przed nauczaniem online a Państwa przed kwarantanną i pracą zdalną.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1