Informacja

Szanowni Rodzice

Dyrektor Przedszkola nr 4 przypomina o obowiązku używania maseczek przez rodziców wchodzących na teren Przedszkola (szatnia). W naszej placówce pojawiły się już przypadki COVID 19 wśród uczniów i rodziców czego efektem było przejście na nauczanie zdalne uczniów jednej z klas.

W naszym wspólnym interesie jest dbanie o zdrowie, co zabezpieczy przedszkole i szkołę przed nauczaniem online a Państwa przed kwarantanną i pracą zdalną.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1