Więcej o: Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki

Od poniedziałku, 1 lutego 2021r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czytaj więcej „Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki”
Więcej o: WARSZTATY Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

WARSZTATY Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

W minionym tygodniu uczniowie klas 6a, 7a i 7b ponownie spotkali się na zajęciach warsztatowych z okazji Dnia Babci i Dziadka prowadzonych przez pedagogów specjalnych. To już kolejne  spotkanie o warsztatowym charakterze, podczas których uczniowie mogą rozwijać kompetencje kluczowe tj. umiejętność porozumiewania się, uczenia, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Czytaj więcej „WARSZTATY Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA”
Więcej o: Sukcesy braci Babczyńskich w konkursie literackim „Zimowe opowieści dziwnej treści”

Sukcesy braci Babczyńskich w konkursie literackim „Zimowe opowieści dziwnej treści”

Tym razem obaj bracia: Jędrzej oraz Julian Babczyńscy stanęli w szranki w ogólnopolskim konkursie literackim pt. „Zimowe opowieści dziwnej treści”. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. Wykreowane historie przez naszych uczniów zachwyciły członków Jury. Oto ich osiągnięcia:

I miejsce – Jędrzej Babczyński

wyróżnienie – Julian Babczyński

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej o: Julian Babczyński laureatem konkursu literackiego „Świąteczne zda(e)rzenie”!

Julian Babczyński laureatem konkursu literackiego „Świąteczne zda(e)rzenie”!

Gratulujemy sukcesu uczniowi klasy 6a – Julianowi Babczyńskiemu, który otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim pt. „Świąteczne zda(e)rzenie”! Praca Juliana została doceniona za pomysłowość i kreatywność literacką. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.

Do gratulacji dołączamy życzenia dalszych sukcesów!

Więcej o: Świetlica szkolna od 18.01.2021

Świetlica szkolna od 18.01.2021

Brzeg Dolny, 14.01.2021r.

Dyrektor ZSP1 zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej o ograniczenie do koniecznego minimum korzystania z opieki świetlicowej. Świetlica to miejsce w szkole, w którym będą się spotykać przed lub po zakończonych lekcjach uczniowie klas 1-3 a przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w tym miejscu jest bardzo utrudnione. Zmniejszenie liczby dzieci umożliwi zapewnienie naszym uczniom i nauczycielom bezpiecznych warunków w czasie panującej pandemii.

Proszę o wyrozumiałość i przeanalizowanie możliwości opieki nad dziećmi w warunkach domowych.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1