Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Szkoła Podstawowa nr 6

 w Brzegu Dolnym

44 1020 5242 0000 2102 0314 3393

Tytuł wpłaty:

 imię i nazwisko dziecka ( dzieci) oraz  klasa, do której uczęszcza dziecko( dzieci)Uwaga: Jeśli składka opłacana jest za 3 lub więcej dzieci, prosimy w tytule wpisać dane wszystkich dzieci, również tych „zwolnionych” ze składki