Konto Rady Rodziców

KONTO Rady Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Brzegu Dolnym

44 1020 5242 0000 2102 0314 3393

Tytuł wpłaty:

imię i nazwisko dziecka (dzieci) klasa/grupa