PROJEKT „GMINA BRZEG DOLNY WSPIERA UCZNIÓW”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

1. Projekt jest realizowany od 01.09.2022 do 30.06.2023 w Gminie Brzeg Dolny (powiat wołowski; województwo dolnośląskie).
2. Celem projektu jest podniesienie u min. 90% z 633 uczniów czterech Szkół Podstawowych w Gminie Brzeg
Dolny kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych m. in. na rynku pracy oraz
rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych
epidemią COVID-19 (w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną) poprzez realizację w okresie
od 01.09.2022 do 30.06.2023 następujących zadań: indywidualizacja pracy z uczniami ze SPER i opieka
pedagogiczna; dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze; warsztaty dodatkowe oraz zajęcia wyjazdowe
rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.
3. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej każdej ze Szkół:
SP 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Brzegu Dolnym: http://www.sp1.brzegdolny.pl/
SP 4 – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Pogalewie
Wielkim: https://sppogalewo.szkolnastrona.pl/
SP 5 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Brzegu Dolnym: https://zsp3.brzegdolny.pl/
SP 6 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym: http://www.zsp1.brzegdolny.pl/

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu

Informacje dla rodziców