Akcja – zwrot 20% za 100%

Akcja – zwrot 20% za 100%

Klasa, która do 31.01.2023r.

dokona 100% wpłat na Radę Rodziców

otrzyma zwrot 20% wpłaconych składek

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję 🙂

Rada Rodziców