Akcja – zwrot 20% za 100%

Zwrot 20% za 100%

Klasa, która do 31.01.2024r. dokona 100% wpłat na Radę Rodziców

 otrzyma zwrot 20% wpłaconych składek

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję 🙂 Rada Rodziców