UDAŁO SIĘ DZIELNIK SZKOLNY będzie w naszej szkole!

UDAŁO SIĘ ‼️‼️‼️

DZIELNIK SZKOLNY będzie w naszej szkole!

W ramach projektu otrzyma bezpłatnie lodówkę, która będzie swoistą jadłodzielnią szkolną! Na drugie śniadanie dla zapominalskich idealna! Dodatkowo, każda ze szkół która się zakwalifikowała otrzyma od Fundacja To się uda kilkumiesięczne wsparcie finansowe na uzupełniane lodówki w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „FUNDACJA DZiELNIK To się uda! SZKOLNY WYBRALIŚMY 10 SZKÓ“Ł DO REALIZACJI PROJEKTU! Gratulujemy zwycięzcom! Liceum Ogólnokształcące Oddziałami Dwuję™zycznymi Wschowie Szkołą Podstawowa Liceum STO Krakowie 3. Szkoła Podstawowa Oddziałami ntegracyjnymi Głogowie Kawalerów Orderu Jśmiechu .Szkoła Podstawowav Kunowie Podstawowa Manasterzu 6.1L0im Tadeusza Kościuszki Gorzowie Wielkopolskim 7.Szkoła Podstawowa im. Braci Barskich Sremie 8. Zespół Szklono Przedszkolny Brzegu Dolnym Szkoła Podstawowa Kawalerów Orderu Uśmiechu Nysie 10. Szkołą podstawowa Komisji Edukacji Narodowej Olsztynie Dziękujemy wszystkie Będziemy Was pamiętaći kolejnych edycjach Wasze szkoły będą pierwszej kolejności!”

Czytaj więcej …

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

               5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli obchodzone corocznie święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem na całym świecie. To okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Czytaj więcej …

Akcja charytatywna – Przylądek Nadziei

   W szkole zakończyła się akcja charytatywna dla Przylądka Nadziei. Wszystkie przygotowane paczki zostały przekazane Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Nasi uczniowie, nauczyciele nie zawiedli i przynosili do szkoły upominki dla przyjaciół z Przylądka. Serdeczne podziękowania składamy rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy w tych dobrych uczynkach.

Czytaj więcej …