Skład Szkolnej Rady Rodziców 2023/2024

Skład Rady Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa nr 6

rok szkolny 2023/2024

Prezydium

Przewodnicząca –Agata Olender

Wiceprzewodnicząca – Ewelina Żak

Sekretarz – Magdalena Łucka

Skarbnik- Agnieszka Batura