DANE KONTAKTOWE

Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez naszego maila

radarodzicow@zsp1.brzegdolny.pl

lub przekazując informację za pośrednictwem Pani Dyrektor