RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym w roku szkolnym 2021/2022
Prezydium

Przewodnicząca – Edyta Kuzaj
Zastępca Przewodniczącej – ul. Wilcza oddziały przedszkolne – Karolina Kozieł
Zastępca Przewodniczącej – ul. Wilcza klasy 1-3 – Agata Olender
Zastępca Przewodniczącej -ul. Młodzieżowa – Marek Drabik
Skarbnik- Agnieszka Batura 

Członkowie

Ewelina Żak
Anna Konieczna
Maria Rychter
Marcin Miłkowski


Załączniki

# Plik Opis
1 pdf bilans 2021.2022