RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium

1. Przewodnicząca – Edyta Martynowska

2. Zastępca Przewodniczącej ul. Wilcza – Edyta Kuzaj

3. Zastępca Przewodniczącej ul. Młodzieżowa – Marek Drabik

4. Sekretarz – Anna Jastrzębska

5. Skarbnik – Agnieszka Batura

Członkowie

1. Anna Olszewska-Bąk

2. Ewelina Żak

3. Agata Olender

4. Małgorzata Kociołek