RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Szkoły Podstawowej nr 6  w Brzegu Dolnym

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca ul. Młodzieżowa  – Anna Konieczna

Przewodnicząca ul. Wilcza – Magdalena Łucka

Sekretarz – Ewelina Maksymowicz

Skarbnik- Agnieszka Batura 

Członkowie

Ewelina Żak

Dominika Józefowicz

Karolina Kozieł 

Patrycja Kudryńska

Małgorzata Kostrzewska

Ewelina Zamojska