WARSZTATY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

W dniach 25-26 listopada 2021roku odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczno- wychowawcze dla uczniów klas 4-8. Zajęcia były realizowane w ramach programu: Powrót do szkoły. (aktualizacja : galeria zdjęć)

Uczniowie, między innymi, doskonalili swoje umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Zdobywali wiedzę na temat rozpoznawania i nazywania emocji, a także wzmacniali atmosferę życzliwości i wspólnoty klasowej. Warsztaty prowadził pan Marek Wąsik  z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa, a sfinansowane zostały przez GOPS w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 roku.

20211125_094859

Zdjęcie 1 z 25

Aleksandra Charlęża- Gniewaszewska pedagog