Informacja dla rodziców

Podczas wakacji 2022 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw
w pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach szkolnych   i przedszkolnych. W czasie zamknięcia przedszkoli wyznaczone zostały placówki dyżurujące dla dzieci, których rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić opieki*.

Harmonogram pracy placówek – lipiec-sierpień 2022

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Warzyń, Filia Żłobka Miejskiego nr 1        przy ul. Wilczej – 01.08.-14.08.2022 r. – nie pracuje

Dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Starym Mieście

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Starym Mieście – 16-28.08.2022 r. – nie pracuje

Dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Warzyń

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. Fabrycznym – 16-31.08.2022 r. – nie pracuje

Dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim – 11-29.07.2022 r. – nie pracuje

Dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. Fabrycznym

*Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym, Klub Dziecięcy, Żłobek Miejski – 1-14.08.2022 r. – nie pracuje

Dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 3 w Brzegu Dolnym

*Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń – 4-17.07.2022 r. – nie pracuje

Dyżur dla dzieci prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym

UWAGA! *Rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z opieki w innym przedszkolu, będą proszeni        o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka. Karty będą dostępne przedszkolach u wychowawców i w sekretariatach w późniejszym terminie. Oferta pobytu dzieci w przedszkolach dyżurujących kierowana jest do rodziców pracujących, którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki dzieciom. Zachęcamy rodziców, aby czas kiedy placówka jest zamknięta, został wykorzystany na wspólny rodzinny wypoczynek.