Zajęcia warsztatowe  w klasach drugich i trzecich

22 i 26 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe  w klasach drugich i trzecich. Poprowadził je pan Marek Wąsik – Akademia  Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Warsztaty te miały na celu wzmocnienie naszych uczniów w obszarze emocji, kompetencji społecznych i budowaniu relacji rówieśniczych. Tematy warsztatów, w których uczniowie uczestniczyli, to: – „Jeden kawałek na raz”, które miały na celu budowanie umiejętności skupiania uwagi na jednym bodźcu naraz i poprawę koncentracji uwagi,- „Zamartwiacze” – miały na celu nabywanie umiejętności akceptowania emocji takimi, jakimi są, bez konieczności natychmiastowego reagowania na nie oraz zrozumienie przemijającego charakteru emocji,- „Najpierw pomyśl”- miały za zadanie budowanie umiejętności świadomego powstrzymywania się od zrobienia komuś krzywdy i wyrządzenia przykrości oraz kontrolowania słów i czynów. Zajęcia były ciekawe i uczniowie czynnie brali w nich udział. Namawiam Państwa do takich domowych warsztatów, gier rozwijających społecznie nasze dzieci i rozwijające ich umiejętności wypowiadania się. Dbajmy o wspólne relacje, rozmawiajmy z naszymi dziećmi i poznawajmy je.

IMG_20211122_090118

Zdjęcie 1 z 22

Pozdrawiam, pedagog – Wioletta Biedrzycka.