Więcej o: Młody Poliglota- wyniki konkursu

Młody Poliglota- wyniki konkursu

Z początkiem wiosny odbył się w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie  Powiatowy Konkurs Językowy Młody Poliglota dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Jego celem było wspieranie młodzieży w rozwijaniu kompetencji językowych, mobilizowanie do samodzielnej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 

Czytaj więcej „Młody Poliglota- wyniki konkursu”
Więcej o: Nauki Rekolekcyjne

Nauki Rekolekcyjne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym, na prośbę proboszcza parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym, ks. J. Lubczyńskiego, informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 983) – § 10 ust. 1-3, w dniach 18 i 19 marca 2024 r., na ternie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 odbędą się nauki rekolekcyjne organizowane przez parafię.

Czytaj więcej „Nauki Rekolekcyjne”
Więcej o: Zajęcia ogólnorozwojowe ,,Aktywni Razem”- Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Rozwoju.

Zajęcia ogólnorozwojowe ,,Aktywni Razem”- Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Rozwoju.

Dolnośląskie Centrum Rozwoju, które jest organizatorem zajęć ogólnorozwojowych dzieci w wieku 6-9 lat, pod nazwą ,,Aktywni Razem”. Zaprasza Państwa do udziału w zajęciach ,,Aktywni Razem” jest to program ogólnorozwojowych zajęć skierowanych do najmłodszych. Trening trwa 60 minut oraz jest prowadzony przez wykwalifikowanego trenera. Autorski program treningowy to wszechstronny rozwój dzieci, przyjazna atmosfera zajęć oraz trening mający na celu niwelowanie wad postawy.

Czytaj więcej „Zajęcia ogólnorozwojowe ,,Aktywni Razem”- Stowarzyszenie Dolnośląskie Centrum Rozwoju.”
Więcej o: Numery telefonów zaufania

Numery telefonów zaufania

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Czytaj więcej „Numery telefonów zaufania”