Podziękowania za udział w Narodowym czytaniu 2021

Podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy za współtworzenie Narodowego Czytania 2021.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oficjalne podziękowanie za uczestnictwo w akcji Narodowego Czytania 2021.Podczas tegorocznej odsłony w ponad trzech i pół tysiąca miejsc w Polsce i na całym świecie wspólnie czytano „Moralność pani Dulskiej”. Jako wyraz wdzięczności otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz dzieła Gabrieli Zapolskiej z dedykacją Pary Prezydenckiej. Pragniemy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wspierali to wydarzenie i wzięli w nim udział. Cieszymy się, że nasza biblioteka szkolna co roku jest częścią tego pięknego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej …

INFORMACJA DLA RODZICÓW – ZAPRASZAMY DO SZKOŁY !!!

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dnia 20 sierpnia 2021 roku uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 6 i dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4 rozpoczynają edukację w systemie stacjonarnym. Organizację pracy szkoły i przedszkola organizować będą Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny, co zapewni naszym uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom  bezpieczną naukę i pracę w naszej placówce.

Czytaj więcej …

Informacja o rowerach

Dyrektor ZSP1 w Brzegu Dolnym, w świetle wczorajszego zdarzenia w trakcie którego potrącony został uczeń drugiej klasy, jadący do szkoły na rowerze, przypomina, że dzieci w wieku do lat 10, nie posiadający karty rowerowej, nie mają prawa poruszać się na rowerze, hulajnodze, rolkach bez opieki rodziców/ opiekunów. Na terenie szkoły (podwórko, boisko) obowiązuje zakaz używania tych pojazdów. Uczniowie, którzy przyjadą do szkoły na rowerze, hulajnodze pod opieką rodziców, w świetle obowiązujących przepisów, również pod ich opieką powinni udać się do domu. Pojazdy uczniów, którzy nie będą przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły zasad będą im odebrane i zwrócone rodzicom po telefonicznym powiadomieniu.

W sytuacji nagminnego niedostosowania się do powyższych zaleceń, zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczniów dyrektor szkoły powiadomi komendę policji.

Czytaj więcej …