Podsumowanie współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą

Współpraca ZSP Nr 1 ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą – specjalistycznym zespołem działającym w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym była przez ten rok szkolny olbrzymim wsparciem dla naszej placówki, naszych uczniów i ich rodziców.

Dzięki udziałowi w projekcie zrealizowane zostały:

• konsultacje dla rodziców z ekspertem SCWEW

• konsultacje indywidualne dla nauczycieli ze specjalistą SCWEW

• korzystanie ze specjalistycznego sprzętu z wypożyczalni SCWEW

• obserwacje metodyka SCWEW grupie przedszkolnej

• diagnozy SI przez terapeutę SCWEW

• lekcje pokazowe w klasach VI-VIII prowadzone przez metodyka SCWEW

• zajęcia TUS prowadzone przez specjalistę SCWEW dla uczniów klas VI-VIII

• zajęcia z profilaktyki uzależnień ze specjalistą SCWEW w klasach VII-VIII

• spotkanie konsultacyjne ze specjalistą SCWEW na temat tworzenia IPET

• konsultacje indywidualne dla nauczycieli ze specjalistą SCWEW

• poradnictwo rodzinne ze specjalistą SCWEW dla rodziców

• konsultacje z ekspertem SCWEW dla rodziców

• konsultacje ze specjalistą SCWEW dla nauczycieli

• wizyty u psychiatry w ramach projektu SCWEW dla dzieci z rodzicami

Działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży są priorytetowe i należy je kontynuować w przyszłym roku szkolnym

Dzięki współpracy ze SCWEW możliwe było objęcie troską i wsparciem psychicznym uczniów, którzy znajdowali się w złej kondycji psychicznej oraz wzmacnianie i wspieranie kondycji psychicznej uczniów. Dodatkowa forma pomocy dla rodziców i uczniów okazała się atrakcyjna. Rodzice i dzieci miały ułatwiony oraz bezpłatny dostęp do specjalistów

Udzielanie porad i wskazówek do pracy z dzieckiem służyło wspieraniu wychowawczej roli rodziny.

Działania w ramach projektu będą nadal realizowane w roku szkolnym 2022/2023.

Zapraszam do korzystania z ofert SCWEW, pozdrawiam i życzę udanych wakacji, Wioletta Biedrzycka.