Aktualności

Więcej o: WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ! Szkoła dla rodziców i wychowawców w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ! Szkoła dla rodziców i wychowawców w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym i w Wołowie trwa rekrutacja do edycji wiosennej programu edukacyjno – profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców według część I.  Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, realizacja zajęć odbędzie się online. Materiały tematyczne dotyczące relacji rodzic – dziecko, będą prezentowane zgłoszonym rodzicom drogą emailową
z możliwością skorzystania z  konsultacji indywidualnej w zakresie.:

Czytaj więcej „WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ! Szkoła dla rodziców i wychowawców w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie”
Więcej o: Rekrutacja do szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

1 marca 2021 r. rusza elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Na stronie internetowej www.brzegdolny.pl oraz na stronach placówek oświatowych gminy Brzeg Dolny umieszczony zostanie link do elektronicznej rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu, złożenie go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Osoby, które nie korzystają z komputera i Internetu mają możliwość wypełnienia i wydrukowania wniosku o przyjęcie dziecka w każdej placówce oświatowej, do której prowadzony jest nabór elektroniczny. Pracownicy szkół/przedszkoli pomogą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Czytaj więcej „Rekrutacja do szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców i opiekunów prawnych”
Więcej o: Uczniu klasy 8

Uczniu klasy 8

Masz problem z wyborem szkoły ponadpodstawowej?

Nie wiesz jaki zawód Chciałbyś w przyszłości wykonywać?

Możesz skorzystać z oferty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Czytaj więcej „Uczniu klasy 8”
Więcej o: Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki

Od poniedziałku, 1 lutego 2021r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czytaj więcej „Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki”
Więcej o: Świetlica szkolna od 18.01.2021

Świetlica szkolna od 18.01.2021

Brzeg Dolny, 14.01.2021r.

Dyrektor ZSP1 zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej o ograniczenie do koniecznego minimum korzystania z opieki świetlicowej. Świetlica to miejsce w szkole, w którym będą się spotykać przed lub po zakończonych lekcjach uczniowie klas 1-3 a przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w tym miejscu jest bardzo utrudnione. Zmniejszenie liczby dzieci umożliwi zapewnienie naszym uczniom i nauczycielom bezpiecznych warunków w czasie panującej pandemii.

Proszę o wyrozumiałość i przeanalizowanie możliwości opieki nad dziećmi w warunkach domowych.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Więcej o: Informacja dotycząca obiadów

Informacja dotycząca obiadów

Brzeg Dolny, 14.01.2021r.

Dyrektor ZSP1 zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów klas 1-3 o aktualizację informacji na temat korzystania z obiadów uczniów przy ul. Wilczej 4. Informuję, że jeśli Państwo nie zgłosicie rezygnacji do piątku 15.01.2021 do intendentki szkoły, opłaty za obiady będą naliczane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Proszę o przeanalizowanie sytuacji i pilne przekazanie informacji o rezygnacji.

Życzę zdrowia

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Więcej o: ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.

ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.

Opracowana zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Czytaj więcej „ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1 W BRZEGU DOLNYM KLASY 1-3 od 18.01.2021r.”