23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

23 kwietnia- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Z tej okazji proponujemy Wam do rozwiązania Quiz: https://www.fyrebox.com/play/zofik_QNZNOv8B2