29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Święto to zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

Coroczne obchody tego dnia w naszej szkole stały się miłą i pożyteczną tradycją.           Od rana w bibliotece szkolnej odbywały się  spotkania czytelnicze, w których aktywnie uczestniczyli  uczniowie zarówno młodszych jak i starszych klas.

Warto dodać, że czytanie książek niesie ze sobą same korzyści,  wzbogaca słownictwo, budzi emocje, rozwija wyobraźnię, ale to też doskonały trening mózgu.

Żywimy nadzieję, że głośne czytanie, jeżeli nie jest, to stanie się tradycją w domach naszych uczniów.

Elżbieta Pietryszyn