3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest:

·       upowszechnianie idei tolerancji,

·       otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych,

·       przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych,

·       włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne,

·       zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób

niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia,

·  zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne, z którymi borykają się niepełnosprawni.

W tym roku konwencja obchodu w naszej szkole została nieco odwrócona. Uczniowie

z niepełnosprawnościami z kl. 4-8 wyszli naprzeciw kolegom ze szkoły biorąc udział w zorganizowanym przez pedagogów specjalnych warsztacie pt. „ Taki jestem”, podczas których zapoznali się z projekcją pt. „ Zalety”. Film edukacyjny i pogadanka odnoszącą się do przedstawionych treści, miała na celu przybliżyć naszym uczniom jak wiele mocnych stron posiadają, z którymi warto wyjść do rówieśników. Następnie odkrywali wzajemnie swoje zalety podczas gry aktywizacyjnej – Kaboom. Zadaniem uczestników było dokończenie zdania o swoich umiejętnościach i pozytywnych cechach. Podsumowaniem warsztatów było wykonanie rzeczywistych obrysów sylwetek dzieci przez pedagogów specjalnych, aby mogli oni wpisywać na nich swoje mocne strony, wzmacniając je w sobie. Finalnie zarysy zostały pokolorowane według indywidualnych pomysłów i imiennie podpisane.

Dzień zakończył się wspólną fotografią, nadzieją na nowe przyjaźnie i pełnym ciepła uśmiechem.

Zachęcamy wszystkich uczniów, do zapoznania się z sylwetkami uczniów

z niepełnosprawnościami, które zostały wywieszone w korytarzu na I piętrze. Jest to jedna z form przedstawienia się wam. Mamy nadzieję, że odkryjecie ich na nowo. Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność – mamy jednak wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość i przestrzeń wokół nas!

Aleksandra Kozakiewicz, Patrycja Sadowska, Anna Pawliczak