Animowane formy filmowe dla uczniów – „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej  pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” przygotowane zostały dla Was krótkie animowane formy filmowe uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII.

 Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

w załączeniu: 

animowana forma filmowa dla uczniów klas I-III

animowana forma filmowa dla uczniów klas IV-VIII 

Autor: Sybilla Chamuczyńska – psycholog