Więcej o: 4 – 17 stycznia 2021 roku

4 – 17 stycznia 2021 roku

Ferie zimowe na terenie całego kraju.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

do 3 stycznia 2021 roku

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach 1-8. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.