Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym informuje

UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym informuje, że każdy obywatel Ukrainy , który przekroczył granice 24 lutego 2022r oraz uzyskał numer PESEL na terytorium Polski, może zgłosić się po świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 18 w Brzegu Dolnym od poniedziałku do czwartku w godzinach:

Poniedziałek – 8.00-16.00

Wtorek – 8.00-15.00

Środa – 8.00-15.00

Czwartek – 8.00-15.00

Nr telefonu – 71 319 56 62, E-mail gops@brzegdolny.pl

Do GOPS zgłasza się jedna pełnoletnia osoba wraz z PESELAMI pozostałych członków rodziny, która może się ubiegać o:

1. Jednorazowe świadczenie – 300zł na każdego członka rodziny

2. Świadczenia rodzinne

3. Pomoc społeczną w tym:

– dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (szkoła, przedszkole)

– pomoc finansową i rzeczową

Na miejscu pracownicy GOPS będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji.


УВАГА!!!

Гмінний Центр Cоціальної Допомоги (GOPS) м. Бжег Дольний повідомляє, що кожен громадянин України, який 24 лютого 2022 року перетнув кордон та отримав номер PESEL у Польщі, може подати заяву на отримання пільг у Гмінний Центр Cоціальної Допомоги, вул. Rynek 18 у Бжег-Дольному з понеділка по четвер:

Понеділок – 8.00-16.00

Вівторок – 8.00-15.00

Середа – 8.00-15.00

Четвер – 8.00-15.00

Телефон – 71 319 56 62 Електронна пошта gops@brzegdolny.pl

До GOPS приходить повнолітній член сім’ї , який може подати заявку усіх інших членів сім’ї , необхідно мати PESEL усіх

1. Одноразова допомога – 300 злотих на кожного члена сім’ї

2. Сімейні пільги

3. Соціальна допомога, у тому числі:

– харчування дітей у навчальних закладах (школа, дитсадок)

– фінансова та матеріальна допомога

На місці співробітники GOPS нададуть всю необхідну інформацію.