Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy materiał w języku polskim i ukraińskim plik pdf

Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України, матеріал польською та українською мовами, файл pdf